Banner
Banner Mobile
Kết thúc Chọn
Vòng Kim Phượng
Mã GS: 4112
Năm sinh: 10/01/1997
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Các môn: Toán, Văn, Anh Văn, Tiếng Việt, Anh văn giao tiếp
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức, Dĩ An
Yêu cầu lương tối thiểu: 110 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Hoàng Thị Thùy Trang
Mã GS: 4010
Năm sinh: 27/10/1997
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp Năng Khiếu
Các môn: Anh văn giao tiếp, Đàn Piano, Đàn Organ
Khu vực: Quận 1, Quận 2
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lưu Thị Hương
Mã GS: 3937
Năm sinh: 01/01/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Các môn: Toán, Văn, Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Toán , Anh Văn, Anh văn giao tiếp
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lưu Thị Hương
Mã GS: 3936
Năm sinh: 01/01/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Các môn: Toán, Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Toán , Anh Văn, Tiếng Việt, Anh văn giao tiếp
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lưu Thị Hương
Mã GS: 3935
Năm sinh: 01/01/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Các môn: Toán, Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt, Anh văn giao tiếp
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 20,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lưu Thị Hương
Mã GS: 3934
Năm sinh: 01/01/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Các môn: Anh Văn, Tiếng Việt, Anh văn giao tiếp, Anh văn, Ngữ Văn
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 20,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Đào Thị Mỹ Hoằng
Mã GS: 3226
Năm sinh: 10/06/1998
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Lớp Ngoại Ngữ, Lớp Người Lớn
Các môn: Anh Văn, Anh văn giao tiếp, Tiếng Nhật
Khu vực: Quận 1, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 125,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Mã GS: 3190
Năm sinh: 14/11/1997
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Giáo dục chính trị
Năm TN: 2019
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt, Các môn, Luyện chữ đẹp, Anh văn giao tiếp, Anh văn, Ngữ Văn, Tin học
Khu vực: Quận 2, Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 100,000 đồng
Thông tin khác: Có 3 năm dạy kèm,vui vẻ,có trách nhiệm
Kết thúc Chọn
Nguyễn Hoàng Yến
Mã GS: 3039
Năm sinh: 06/03/1996
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11
Các môn: Anh Văn, Anh văn giao tiếp
Khu vực: Quận 4, Quận 5, Quận 10
Yêu cầu lương tối thiểu: 125,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Hoàng Yến
Mã GS: 3038
Năm sinh: 06/03/1996
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11
Các môn: Anh Văn, Anh văn giao tiếp
Khu vực: Quận 4, Quận 5, Quận 10
Yêu cầu lương tối thiểu: 125,000 đồng
Thông tin khác:
« 1 2 3 »