Banner
Banner Mobile

Gia sư cần biết

CTY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             NHÂN VĂN     
                                                Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
www.giasunhanvan.vn                                                                       …o0o…
 
VP: 480/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, F25, QUẬN BÌNH THẠNH
DĐ: 0907711224 – 0972392233 – 0988 839 039
 

HỢP ĐỒNG GIỚI THIỆU GIA SƯ
 
Số: ………./HĐGS
Hôm nay, ngày…..tháng…..năm 201….tại: Văn phòng trung tâm gia sư Nhân Văn
Chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật mọi hành vi của mình gồm:
A/ PHẦN 1 (THỎA THUẬN CHUNG)
BÊN A: BÊN YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ GIA SƯ
Tên cá nhân………………………………………Sinh năm…….tại……………….
Là giáo viên, sinh viên trường:………………………………………Khoa………...
CMND số:……………….Cấp ngày……….tại…………..Email…………………...
Tạm trú tại………………………………………………..Điện thoại………………
BÊN B: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC NHÂN VĂN
Trụ sở: 480/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, F.25, QUẬN BÌNH THẠNH
DĐ: 0907711224 – 0972392233 – 0988 839 039
Đại diện: Ông (bà) ĐỖ ĐÌNH HIỀN     Chức vụ: GIÁM ĐỐC
Sau khi bàn bạc và thống nhất ý kiến, chúng tôi đồng ý với nhau những nội dung sau:
ĐIỀU 1: Bên A yêu cầu bên B tiếp thị tìm cho bên A chỗ dạy với những nội dung sau:
Lớp .....Môn.......Số học sinh....Quận.......Ngày.......Mã số.......Hẹn gặp PH.....Lương..............
Lớp .....Môn.......Số học sinh....Quận.......Ngày.......Mã số.......Hẹn gặp PH.....Lương.............
Lớp .....Môn.......Số học sinh....Quận.......Ngày.......Mã số.......Hẹn gặp PH.....Lương..............
Lớp .....Môn.......Số học sinh....Quận.......Ngày.......Mã số.......Hẹn gặp PH.....Lương...............
Số tiền bên A phải thanh toán cho bên B sau khi nhận được cho dạy là...........................................
Bằng chữ..........................Đặt cọc..........................................Bằng chữ......................................còn lại................................Bằng chữ...............................
B/ Phần II: TRÁCH NHIỆM (CAM KẾT) CỦA BÊN A:
Điều 1: Đến Công ty (bên B), gặp phụ huynh (PH) với tác phong gọn gàng, lịch sự, không gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến người khác và an ninh trật tự.
Điều 2: Đến gặp PH vào ngày nhận giấy giới thiệu theo đúng thời gian đã hẹn trước và xuất trình giấy giới thiệu cho PH hoặc học viên (HV). Nếu không gặp tôi sẽ để lại giấy giới thiệu cho gia đình, đồng thời báo về Công ty trong thời gian 45 phút kể từ lúc đến nhà học sinh. Nếu gặp PH, HV nhưng không nhận được lớp (mọi lý do) (kể cả lý do PH nhận và hẹn thời gian sau 7 ngày mới đến dạy cũng coi như 1 trở ngại không nhận được lớp). Tôi sẽ điện thoại về Công ty trong thời gian 120 phút, để Công ty kịp thời xử lý. Nếu không nhận được lớp phải báo cho Công ty chậm nhất trong thời gian 24h tính từ lúc gặp phụ huynh, sau khoảng thời gian này, nếu lớp gặp trở ngại Công ty không chịu trách nhiệm. Sau khi Công ty xác nhận báo trở ngại hợp đồng có giá trị đổi lớp hoặc hoàn phí.
Điều 3: Lệ phí phải nộp cho Công ty là 40% (trên tổng số lương) với các lớp từ lớp lá đến lớp 12. 30% (trên tổng số lương) với các lớp khác như: đàn, vẽ, tin học...Chỉ đóng một lần trên 1 lớp dạy. Nộp lệ phí bổ sung nếu mức lệ phí lớp dạy lần sau cao hơn mức lệ phí đã nộp, hoặc nhận lại lệ phí dư nếu như lớp dạy lần sau thấp hơn lần trước.
Điều 4: Không tự ý thay đổi người dạy, không tăng hoặc giảm học sinh, học phí, số buổi dạy, không gộp buổi dạy nếu chưa có sự đồng ý của Công ty và HV, không tự ý bỏ lớp. Lương được trả tại nhà phụ huynh vào ngày thứ 30 tính từ lúc dạy, không được xin ứng lương khi chưa đến ngày trả lương. Dạy học sinh không hiểu bài (khi có xác nhận từ phía PH) trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm.
Điều 5: Khi đến gặp phụ huynh phải xuất trình giấy giới thiệu của trung tâm, không được lấy lại, nếu trung tâm xác minh không đưa giấy giới thiệu cho phụ huynh, lớp dạy gặp trở ngại trung tâm không chịu trách nhiệm. Không được phàn nàn về phí đóng cho trung tâm với phụ huynh.
Điều 6: Nếu có gì trở ngại về lớp dạy (bên phụ huynh hoặc do lỗi của Công ty do sai sót đã ghi sai địa chỉ của gia đình hoặc thông tin Công ty cung cấp và điều kiện của PH khác hoặc có lý do khác...) Tôi sẽ đến gặp PH theo sự giới thiệu của Công ty ở gia đình khác trong vòng 7 ngày. Nếu Công ty chưa có liền ngay 1 lớp dạy khác phù hợp để giới thiệu, tôi sẽ chờ và thường xuyên liên lạc với Công ty cho đến khi nhận được lớp. Nếu không có lớp dạy phù hợp, Công ty sẽ hoàn phí cho khách hàng 100% phí đã đóng. Công ty hoàn phí khi có hẹn ngày giờ cụ thể và có chữ ký của nhân viên.
Điều 7: Mọi việc liên quan đến vấn đề hoàn phí, tôi sẽ liên hệ đúng ngày đã hẹn hoặc chậm nhất là 2 ngày tính từ ngày hẹn trên hợp đồng tại văn phòng giao dịch số:, 480/1 Xô Viết Nghệ Tỉnh ,Phường 25, Quận Bình Thạnh  (từ 15h đến 18h), . Kể từ ngày nhận được yêu cầu của tôi, Công ty sẽ có 7 đến 14 ngày để kiểm tra trước khi hoàn phí.
C/ PHẦN III: TRÁCH NHIỆM BÊN B
Xác nhận báo trở ngại (nếu có) xác minh, hẹn đổi lớp, hẹn hoàn phí dư hoặc hẹn hoàn phí (nếu bên A không muốn đổi lớp) và hoàn phí khi bên A thực hiện đủ 7 điền của phần II.
D/ PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Hợp đồng này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.
Hợp đồng này có hiệu lực khi đủ chữ ký của mỗi bên. Những vấn đề không ghi trong hợp đồng này thì thực hiện theo quy định của pháp luật.
BÊN A (NGƯỜI KÝ HỢP ĐỒNG)                              BÊN B (GIAO DỊCH VIÊN)
   
 
 
Họ và tên:.....................................                                     Họ và tên:...................................
Ngày hẹn giải quyết.................Bằng chữ.....................................Ký tên................
Xác nhận báo trở ngại: lần 1 ngày...............................................Ký tên................
Xác nhận khác (nếu có).........................................................................................