Banner
Banner Mobile
Kết thúc Chọn
Lê Thị Mây
Mã GS: 5511
Năm sinh: 30/03/2004
Hiện là: Sinh viên
Trường: Trường Đại học sư phạm kĩ thuật Tp. Hồ Chí MInh
Chuyên ngành: Nghành công nghệ kĩ thuật hóa học
Năm TN: 2025
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt, Luyện chữ đẹp
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 150 đồng
Thông tin khác: Yêu trẻ, có kinh nghiệm ôn thi các trường công an, quân đội, học tốt các môn tự nhiên và dạy kèm
Kết thúc Chọn
Lê Thị Mây
Mã GS: 5510
Năm sinh: 30/03/2004
Hiện là: Sinh viên
Trường: Trường Đại học sư phạm kĩ thuật Tp. Hồ Chí MInh
Chuyên ngành: Nghành công nghệ kĩ thuật hóa học
Năm TN: 2025
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt, Luyện chữ đẹp
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 150 đồng
Thông tin khác: Yêu trẻ, có kinh nghiệm ôn thi các trường công an, quân đội, học tốt các môn tự nhiên và dạy kèm
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Thu Thảo
Mã GS: 5504
Năm sinh: 26/02/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 10, Lớp 11
Các môn: Toán, Hóa, Toán , Hóa, Toán ,Tiếng Việt, Toán , Anh Văn, Tiếng Việt
Khu vực: Quận 12, Q.Tân Bình, Q.Gò Vấp, H.Hóc Môn
Yêu cầu lương tối thiểu: 600,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Hải Nam
Mã GS: 5453
Năm sinh: 28/07/2003
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Anh Văn, Toán-Lý-Hóa, Toán, Lý, Toán ,Tiếng Việt, Toán , Anh Văn, Lý , Hóa, TOÁN = AV, CÁC MÔN = ANH VĂN
Khu vực: Quận 4, Q.Thủ Đức, Dĩ An, Thành Phố Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
ĐÀO THANH HOÀI
Mã GS: 5390
Năm sinh: 12/04/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Hóa, Toán , Hóa, Toán ,Tiếng Việt
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 10, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 175,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
ĐÀO THANH HOÀI
Mã GS: 5389
Năm sinh: 12/04/2004
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt
Năm TN: 2028
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Hóa, Toán , Hóa, Toán ,Tiếng Việt
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 10, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác: Năng động, hoạt bát, tích cực trong công việc; có tính thần trách nhiệm cao, mục tiêu giảng dạy rõ ràng
Kết thúc Chọn
Lê Thanh Tuấn
Mã GS: 5386
Năm sinh: 09/12/2003
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Hóa
Khu vực: Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Tân, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
NGUYỄN NGỌC NHẬT ANH
Mã GS: 5381
Năm sinh: 07/03/2003
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11
Các môn: Lý, Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 250,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Ngô Trần Hoàng Ngân
Mã GS: 5374
Năm sinh: 20/10/2003
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 1, Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Bá Hoàng Nhân
Mã GS: 5373
Năm sinh: 14/04/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học, Lớp Năng Khiếu, Lớp Ngoại Ngữ, Lớp khác, Lớp Người Lớn
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Anh Văn, Toán , Hóa, Toán-Lý-Hóa, Toán, Lý, Toán ,Tiếng Việt, Toán , Anh Văn, Lý , Hóa, Các môn, Anh văn giao tiếp, Tiếng Pháp, TOÁN = AV, CÁC MÔN = ANH VĂN, Toán ,Hóa ,Sinh, Anh Văn Cambridge
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận, Q.Bình Tân, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 200 đồng
Thông tin khác:
« 1 2 3 4 5 »