Banner
Banner Mobile
Chia sẻ kinh nghiệm làm gia sư, các bước chuẩn bị làm gia sư, để có được một công việc gia sư ổn định và lâu dài.
HỢP ĐỒNG GIỚI THIỆU GIA SƯ NHÂN VĂN BÌNH THẠNH.
Thanh toán chuyển khoản : Phương thức này hỗ trợ các bạn ở xa không tới trung tâm.
HỢP TÁC GIỚI THIỆU LỚP MỚI CHO TRUNG TÂM, BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC 50% LỆ PHÍ LỚP MỚI ĐÓ
Trung tâm gia sư NHÂN VĂN giới thiệu quy trình đăng kí nhận lớp của gia sư, cách thanh toán lệ phí nhận lớp và hoàn phí để các bạn gia sư nắm rõ (các bạn vui lòng đọc kỹ) TRƯỚC KHI NHẬN LỚP.