Banner
Banner Mobile

Quy trình nhận lớp

ĐĂNG KÝ:
  • Bước 1: Tìm lớp thích hợp trên Website: http://www.giasunhanvan.com.vn/                                                                                                                    Facebook: https://www.facebook.com/TrungTamGiaSuNhanVanBinhThanh/
  • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin tại : http://giasunhanvan.com.vn/dang-ky-lam-gia-su.html                                                                      Gọi đến: 090 7711 224 - 0988 839 039 (Thầy Hiền) - 097 239 2233 (Tuyền) để xem tình trạng lớp đã giao hay chưa giao.
  • Bước 3: Đến trực tiếp văn phòng Gia Sư Nhân Văn: 480/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Bình Thạnh để nhận lớp.                                     Khi đến nhận lớp, yêu cầu Gia sư đem đầy đủ bằng cấp (Giáo Viên), thẻ Sinh Viên/bảng điểm (Sinh Viên)
  • Bước 4: Đem giấy giới thiệu (Gia Sư Nhân Văn cung cấp) đến gặp Phụ huynh theo đúng thời gian hẹn, trao đổi sắp xếp lịch học.
  • Bước 5: Nhận được lớp / không nhận được lớp báo ngay về Trung Tâm Gia Sư Nhân Văn qua số điện thoại: 090 7711 224 (Thầy Hiền). Hoàn tất.                                                                                        HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN GIA SƯ NHÂN VĂN: