Banner
Banner Mobile
Kết thúc Chọn
Phan Thái Văn Hoàng
Mã GS: 5802
Năm sinh: 26/02/2004
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học SPKT TPHCM
Chuyên ngành: CNKT Điện - Điện tử
Năm TN: 2026
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Toán-Lý-Hóa, Toán, Lý
Khu vực: Quận 2, Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 175,000 đồng
Thông tin khác: Là học sinh giỏi 12 năm, nhiệt tình
Kết thúc Chọn
Hoàng Thị Thùy Dương
Mã GS: 5784
Năm sinh: 14/07/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 12
Các môn: Toán
Khu vực: Thành Phố Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Hoàng Thị Thùy Dương
Mã GS: 5782
Năm sinh: 14/07/2004
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật
Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin
Năm TN: -
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Tin học
Các môn: Lý, Toán, Lý, Toán ,Tiếng Việt, Luyện chữ đẹp, Tin học
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác: Có 1 năm dạy kèm, nhiệt tình, kiên nhẫn
Kết thúc Chọn
Hoàng Thị Thùy Dương
Mã GS: 5781
Năm sinh: 14/07/2004
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại Học Sư phạm Kỹ Thuật
Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin
Năm TN: -
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Tin học
Các môn: Lý, Toán, Lý, Toán ,Tiếng Việt, Luyện chữ đẹp, Tin học
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác: Có 1 năm dạy kèm, nhiệt tình, kiên nhẫn
Kết thúc Chọn
Đỗ Nguyễn Mai Uyên
Mã GS: 5728
Năm sinh: 30/07/2005
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Các môn: Toán, Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Toán , Anh Văn, Tiếng Việt
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 7, Quận 8, Quận 10
Yêu cầu lương tối thiểu: 100,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Đỗ Nguyễn Mai Uyên
Mã GS: 5692
Năm sinh: 30/07/2005
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Các môn: Toán, Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 7, Quận 8, Quận 10
Yêu cầu lương tối thiểu: 100,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Tươi
Mã GS: 5656
Năm sinh: 24/09/1992
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá
Các môn: Toán, Toán ,Tiếng Việt
Khu vực: Quận 2, Quận 9
Yêu cầu lương tối thiểu: 250,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lê Anh Thư
Mã GS: 5641
Năm sinh: 17/09/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7
Các môn: Toán, Lý, Anh Văn
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Phan Minh Tri
Mã GS: 5640
Năm sinh: 26/08/2005
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 100,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Phan Minh Tri
Mã GS: 5618
Năm sinh: 26/08/2005
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Hóa, Tiếng Việt
Khu vực: Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 100,000 đồng
Thông tin khác:
« 1 2 3 4 5 »