Banner
Banner Mobile
Kết thúc Chọn
Đoàn Thị Minh Nguyệt
Mã GS: 4693
Năm sinh: 06/11/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Lý
Khu vực: Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 100,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Duy Mỹ
Mã GS: 4690
Năm sinh: 01/02/2002
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Tài chính - Marketing
Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế
Năm TN: 2024
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 9
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác: Nhiệt tình, hòa đồng, dễ gần,...
Kết thúc Chọn
Đoàn Thị Minh Nguyệt
Mã GS: 4684
Năm sinh: 06/11/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Tiếng Việt
Khu vực: Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 100,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Ánh
Mã GS: 4678
Năm sinh: 20/02/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 10
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 9
Yêu cầu lương tối thiểu: 160,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Ánh
Mã GS: 4677
Năm sinh: 20/02/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 9
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 9
Yêu cầu lương tối thiểu: 160,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Quốc Tiến
Mã GS: 4669
Năm sinh: 11/06/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10
Các môn: Toán, Lý
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 100,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Thị Thu Trang
Mã GS: 4637
Năm sinh: 16/10/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4
Các môn: Toán, Văn, Toán ,Tiếng Việt
Khu vực: Quận 9
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Thị Thu Trang
Mã GS: 4636
Năm sinh: 16/10/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4
Các môn: Toán, Các môn
Khu vực: Quận 9
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Lê Nhật Hà
Mã GS: 4633
Năm sinh: 25/02/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1
Các môn: Toán, Văn, Anh Văn
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 10, Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 140,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Phan Thị Cẩm Uyên
Mã GS: 4632
Năm sinh: 21/08/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Toán , Hóa, Toán ,Tiếng Việt, Các môn, SINH, Toán ,Hóa ,Sinh
Khu vực: Quận 1, Quận 5, Quận 10, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 120,000 đồng
Thông tin khác:
« 2 3 4 5 6 »