Banner
Banner Mobile
Kết thúc Chọn
Nguyễn Phúc Hoàng Chương
Mã GS: 4716
Năm sinh: 04/02/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10
Các môn: Toán, Lý, Anh Văn, Toán-Lý-Hóa, Toán, Lý, Toán , Anh Văn
Khu vực: Quận 1, Quận 10, Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 100,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Bùi Huỳnh Lan Hương
Mã GS: 4714
Năm sinh: 26/09/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 8
Các môn: Toán
Khu vực: Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Văn Nguyễn Lê Minh
Mã GS: 4707
Năm sinh: 30/08/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 7
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 6
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Ngô Như Quỳnh
Mã GS: 4705
Năm sinh: 23/07/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp Năng Khiếu, Tin học
Các môn: Toán, Lý, Toán, Lý, Toán ,Tiếng Việt, Tin học, Vẽ
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 9, Quận 10, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Ngô Như Quỳnh
Mã GS: 4704
Năm sinh: 23/07/2001
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Kiến Trúc
Chuyên ngành: Kiến Trúc
Năm TN: 2024
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp Năng Khiếu, Tin học
Các môn: Toán, Lý, Toán, Lý, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt, Tin học, Vẽ
Khu vực: Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 9, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác: Nhiệt tình, kiên trì, có kiến thức về vẽ và các
Kết thúc Chọn
Lê Quang Nghĩa
Mã GS: 4703
Năm sinh: 10/04/1995
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 12
Các môn: Toán
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 250,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lê Quang Nghĩa
Mã GS: 4702
Năm sinh: 10/04/1995
Hiện là: Giáo viên
Trường: Đại học Khoa Học Tự Nhiên
Chuyên ngành: Sư Phạm Toán
Năm TN: 2014
Nhận dạy: Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 2, Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 250,000 đồng
Thông tin khác: kinh nghiệm 3 năm dạy kèm
Kết thúc Chọn
Lê Quang Nghĩa
Mã GS: 4700
Năm sinh: 10/04/1995
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 12
Các môn: Toán
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Phú Nữ Quỳnh Hương
Mã GS: 4697
Năm sinh: 22/06/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11
Các môn: Toán, Hóa, SINH
Khu vực: Quận 5, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Thị Hạ
Mã GS: 4695
Năm sinh: 08/05/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7
Các môn: Toán, Lý, Toán ,Tiếng Việt
Khu vực: Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
« 1 2 3 4 5 »