Banner
Banner Mobile
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Hậu
Mã GS: 4471
Năm sinh: 18/09/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6
Các môn: Toán, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt, Các môn, Luyện chữ đẹp
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức, Dĩ An
Yêu cầu lương tối thiểu: 110,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Hậu
Mã GS: 4470
Năm sinh: 18/09/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6
Các môn: Toán, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt, Các môn, Luyện chữ đẹp
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức, Dĩ An
Yêu cầu lương tối thiểu: 110,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Hậu
Mã GS: 4469
Năm sinh: 18/09/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6
Các môn: Toán, Toán ,Tiếng Việt, Các môn, Luyện chữ đẹp
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức, Dĩ An
Yêu cầu lương tối thiểu: 110,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Truong Xuan Phuoc
Mã GS: 4466
Năm sinh: 12/12/1993
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10
Các môn: Toán, Lý, Anh Văn
Khu vực: Quận 2, Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Phạm Thị Trà My
Mã GS: 4421
Năm sinh: 15/10/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Các môn: Toán, Anh Văn, Tiếng Việt
Khu vực: Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 120,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lê Thị Kim Trang
Mã GS: 4412
Năm sinh: 30/05/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Truong Xuan Phuoc
Mã GS: 4411
Năm sinh: 12/12/1993
Hiện là: Bằng khác
Trường: Dai hoc BK Da Nang
Chuyên ngành: Xay dung dan dung va cong nghiep
Năm TN: 2016
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Lý
Khu vực: Quận 9
Yêu cầu lương tối thiểu: 300,000 đồng
Thông tin khác: Tot nghiep loai gioi, co kinh nghiep day kem
Kết thúc Chọn
Huỳnh Mi Kha
Mã GS: 4410
Năm sinh: 02/09/1999
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7
Các môn: Toán, Lý
Khu vực: Quận 5, Quận 10, Quận 11
Yêu cầu lương tối thiểu: 125 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thủy Tiên
Mã GS: 4407
Năm sinh: 09/10/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 10
Các môn: Toán
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 100,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Mai Văn Thịnh
Mã GS: 4400
Năm sinh: 08/07/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 12
Các môn: Toán, Hóa
Khu vực: Quận 12, Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
« 3 4 5 6 7 »