Banner
Banner Mobile

Thanh toán

  • - Khi đi chuyển khoản nhận lớp gọi số 090 7711 224 - 0988 839 039 để kiểm tra trạng thái lớp.
  • - Ngân Hàng Đông Á (Bình Thạnh)
  •              Chủ Tài Khoản: Nguyễn Thị Thanh Tuyền
  •              Số Tài Khoản:   011 021 4181
  •