Banner
Banner Mobile

Phụ huynh cần biết  • PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP:
  1. ​  Giáo Viên/ Sinh Viên sẽ dành một buổi để trao đổi về học lực, cách học cũng như cách giảng dạy --> lên giáo án phù hợp với năng lực của học sinh, chủ yếu nâng cao khả năng tự lập, khả năng tư duy và tự giải các dạng bài tập đối với từng học sinh.
  2.   Tư vấn cho phụ huynh và học sinh chọn khối thi, trường thi phù hợp năng lực và sở trường của từng em.
  3.    Hệ thống bài giảng, bài kiểm tra, bài thi thử theo chương trình quy chuẩn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. 
MỤC TIÊU GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP:
 
  1. Lấy lại kiến thức cơ bản cho học sinh yếu, trung bình.
  2. Nâng cao kiến thức cho các em học sinh khá, giỏi.
  3. Kiểm tra báo bài, bài tập về nhà của học sinh.
  4. Luyện thi cho học sinh chuyển cấp, học sinh tốt nghiệp.