Banner
Banner Mobile
Kết thúc Chọn
Võ Thái Hà MY
Mã GS: 3986
Năm sinh: 25/09/1998
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10
Yêu cầu lương tối thiểu: 1,100,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Thị Thái Hiền
Mã GS: 3941
Năm sinh: 12/04/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh Văn
Khu vực: Quận 10
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Thị Thái Hiền
Mã GS: 3940
Năm sinh: 12/04/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh Văn
Khu vực: Quận 10
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Thị Thái Hiền
Mã GS: 3939
Năm sinh: 12/04/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Toán , Hóa, Toán-Lý-Hóa, Toán, Lý, Toán ,Tiếng Việt, Lý , Hóa, TOÁN = AV, Toán ,Hóa ,Sinh
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Thị Thái Hiền
Mã GS: 3938
Năm sinh: 12/04/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Toán , Hóa, Toán-Lý-Hóa, Toán, Lý, Toán ,Tiếng Việt, Lý , Hóa, TOÁN = AV, Toán ,Hóa ,Sinh
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Trọng Quyền
Mã GS: 3928
Năm sinh: 20/05/1998
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 10, Lớp 11
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 100,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Quang Tấn
Mã GS: 3927
Năm sinh: 08/05/1997
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 10
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 1,800,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Quang Tấn
Mã GS: 3926
Năm sinh: 08/05/1997
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 11
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 9
Yêu cầu lương tối thiểu: 2,000,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Quang Tấn
Mã GS: 3925
Năm sinh: 08/05/1997
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 11
Các môn: Lý, Hóa
Khu vực: Quận 9
Yêu cầu lương tối thiểu: 1,500,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lưu Kim Phụng
Mã GS: 3890
Năm sinh: 27/10/1995
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 10
Các môn: Hóa
Khu vực: Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
« 3 4 5 6 7 »