Banner
Banner Mobile
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Mã GS: 4575
Năm sinh: 11/03/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 12
Các môn: Toán, Hóa, Toán-Lý-Hóa, Toán ,Tiếng Việt
Khu vực: Quận 1, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp
Yêu cầu lương tối thiểu: 120,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Mã GS: 4574
Năm sinh: 11/03/2002
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Kinh tế - Tài chính
Chuyên ngành: Thương mại điện tử
Năm TN: sinh viên năm nhất
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 12
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Toán-Lý-Hóa, Toán ,Tiếng Việt
Khu vực: Quận 1, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác: nhiệt tình, kiên trì , vui vẻ chưa có kinh nghiệm làm gia sư nhưng đã dạy kèm cấp 1 và cấp 2 học tốt toán,văn và hóa khá môn lý được giải ba cuộc thi viết kịch của tổ chức phi chính phủ
Kết thúc Chọn
Mai Văn Thịnh
Mã GS: 4400
Năm sinh: 08/07/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 12
Các môn: Toán, Hóa
Khu vực: Quận 12, Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Mai Văn Thịnh
Mã GS: 4399
Năm sinh: 08/07/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 12
Các môn: Toán, Hóa
Khu vực: Quận 12, Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Phước Dư Sang
Mã GS: 4396
Năm sinh: 31/07/1997
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 5, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận, Q.Bình Tân, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
LƯU THỊ THANH THỦY
Mã GS: 4394
Năm sinh: 25/05/1996
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 8
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Hồ Sông Thắng
Mã GS: 4376
Năm sinh: 03/07/1999
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 9, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 120,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Bảo Trâm
Mã GS: 4245
Năm sinh: 20/08/1992
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8
Các môn: Hóa, Văn, Toán ,Tiếng Việt
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 250,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Bảo Trâm
Mã GS: 4244
Năm sinh: 20/08/1992
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8
Các môn: Hóa, Văn, Toán ,Tiếng Việt
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 250,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Hà Thương
Mã GS: 4166
Năm sinh: 21/01/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
« 1 2 3 4 5 »