Banner
Banner Mobile
Kết thúc Chọn
Lê Thị Hoa
Mã GS: 4708
Năm sinh: 22/02/1998
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Hóa
Khu vực: Quận 5, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Phú Nữ Quỳnh Hương
Mã GS: 4697
Năm sinh: 22/06/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11
Các môn: Toán, Hóa, SINH
Khu vực: Quận 5, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Phan Thị Cẩm Uyên
Mã GS: 4632
Năm sinh: 21/08/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Toán , Hóa, Toán ,Tiếng Việt, Các môn, SINH, Toán ,Hóa ,Sinh
Khu vực: Quận 1, Quận 5, Quận 10, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 120,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Phan Thị Cẩm Uyên
Mã GS: 4630
Năm sinh: 21/08/2001
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đh Y Dược TP HCM
Chuyên ngành: Điều dưỡng
Năm TN: 2023
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 10
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Anh Văn, Toán , Hóa, Toán ,Tiếng Việt, Các môn, SINH, Toán ,Hóa ,Sinh
Khu vực: Quận 1, Quận 5, Quận 10, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 120,000 đồng
Thông tin khác: Nhiệt tình, kiên nhẫn
Kết thúc Chọn
Phạm Thị Nguyệt Hằng
Mã GS: 4623
Năm sinh: 18/05/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Toán , Hóa, Toán-Lý-Hóa, Toán, Lý, Toán ,Tiếng Việt, Lý , Hóa, Các môn, Luyện chữ đẹp
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 125,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thế Lộc
Mã GS: 4590
Năm sinh: 20/06/2002
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Tài chính - Marketing
Chuyên ngành: Kinh Doanh Quốc Tế
Năm TN: 2024
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Hóa
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác: 12 Năm học sinh giỏi 4 Giải Olympic Tỉnh 1 Giải học sinh giỏi Huyện
Kết thúc Chọn
NGUYỄN THỊ MỸ LY
Mã GS: 4586
Năm sinh: 05/01/1997
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 200 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
NGUYỄN THỊ MỸ LY
Mã GS: 4585
Năm sinh: 05/01/1997
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 200 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lê Tuấn Khanh
Mã GS: 4580
Năm sinh: 07/11/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Toán , Hóa, Toán, Lý, Lý , Hóa
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 120,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Huỳnh Cao Vinh
Mã GS: 4576
Năm sinh: 03/01/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 60,000 đồng
Thông tin khác:
« 1 2 3 4 5 »