Banner
Banner Mobile
Kết thúc Chọn
Lưu Thị Hương
Mã GS: 3935
Năm sinh: 01/01/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Các môn: Toán, Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt, Anh văn giao tiếp
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 20,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lưu Thị Hương
Mã GS: 3934
Năm sinh: 01/01/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Các môn: Anh Văn, Tiếng Việt, Anh văn giao tiếp, Anh văn, Ngữ Văn
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 20,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Đào Thị Mỹ Hoằng
Mã GS: 3226
Năm sinh: 10/06/1998
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Lớp Ngoại Ngữ, Lớp Người Lớn
Các môn: Anh Văn, Anh văn giao tiếp, Tiếng Nhật
Khu vực: Quận 1, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 125,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Mã GS: 3190
Năm sinh: 14/11/1997
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Giáo dục chính trị
Năm TN: 2019
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt, Các môn, Luyện chữ đẹp, Anh văn giao tiếp, Anh văn, Ngữ Văn, Tin học
Khu vực: Quận 2, Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 100,000 đồng
Thông tin khác: Có 3 năm dạy kèm,vui vẻ,có trách nhiệm
Kết thúc Chọn
Nguyễn Hoàng Yến
Mã GS: 3039
Năm sinh: 06/03/1996
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11
Các môn: Anh Văn, Anh văn giao tiếp
Khu vực: Quận 4, Quận 5, Quận 10
Yêu cầu lương tối thiểu: 125,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Hoàng Yến
Mã GS: 3038
Năm sinh: 06/03/1996
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11
Các môn: Anh Văn, Anh văn giao tiếp
Khu vực: Quận 4, Quận 5, Quận 10
Yêu cầu lương tối thiểu: 125,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Thị Kim Loan
Mã GS: 2742
Năm sinh: 14/11/1995
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp Ngoại Ngữ
Các môn: Văn, Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt, Anh văn giao tiếp, Anh văn, Ngữ Văn, TOÁN = AV, CÁC MÔN = ANH VĂN, Anh Văn Cambridge
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận 10, Q.Tân Bình, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 300,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trinh Thu Hien
Mã GS: 2624
Năm sinh: 03/04/1977
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp Ngoại Ngữ, Lớp Người Lớn
Các môn: Anh Văn, Anh văn giao tiếp, IELTS 5.0
Khu vực: Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Phan Phương Anh
Mã GS: 2595
Năm sinh: 08/06/1998
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Luật tp Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: ngành Luật học
Năm TN: 2020
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7
Các môn: Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Toán , Anh Văn, Tiếng Việt, Luyện chữ đẹp, Anh văn giao tiếp
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận 11
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác: nhiệt tình, hiểu và nhắm bắt tâm lý trẻ em, vui vẻ
Kết thúc Chọn
Võ Thị Thu Hiền
Mã GS: 2573
Năm sinh: 21/07/1997
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 8
Các môn: Anh văn giao tiếp
Khu vực: Quận 9
Yêu cầu lương tối thiểu: 80,000 đồng
Thông tin khác:
« 1 2 3 4 »