Banner
Banner Mobile

Gia sư Nguyễn Thị Ngọc Trâm Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Mã GS: 3190
Tên: Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Năm sinh: 14/11/1997
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Giáo dục chính trị
Năm TN: 2019
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt, Các môn, Luyện chữ đẹp, Anh văn giao tiếp, Anh văn, Ngữ Văn, Tin học
Khu vực: Quận 2, Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 100,000 đồng
Thông tin khác: Có 3 năm dạy kèm,vui vẻ,có trách nhiệm

ký hiệu
Danh sách lớp đăng ký dạy
Hiện tại chưa đăng ký lớp nào.!
Kết thúc Chọn
Hồ Hương Hương
Mã GS: 5616
Năm sinh: 19/02/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 5
Các môn: Các môn
Khu vực: Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 600 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Phạm Thị Quỳnh Hương
Mã GS: 5615
Năm sinh: 28/04/2005
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 4
Các môn: Các môn
Khu vực: Q.Gò Vấp
Yêu cầu lương tối thiểu: 400,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Đỗ Thị Mỹ Duyên
Mã GS: 5614
Năm sinh: 04/01/2004
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Tài Chính - Marketing
Chuyên ngành: Quản trị du lịch và lữ hành
Năm TN: còn học
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2
Các môn: Toán ,Tiếng Việt
Khu vực: Thành Phố Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 160,000 đồng
Thông tin khác: nhiệt tình
Kết thúc Chọn
Lê Minh DUy
Mã GS: 5610
Năm sinh: 22/03/2005
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Mởở Thành Phố Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Khoa Học Máy Tính
Năm TN: 2023
Nhận dạy: Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11
Các môn: Toán, Lý
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác: Điểm thi trung học phổ thông đạt 25.3, trong đó toán 8.6,lý 8.75. điểm học bạ 3 năm cấp ba đạt 28.1 với TMB toán 9.4,Lý 9.3, anh văn 9.4. Tùng dạy dạy kèm cho nhóm 5 bạn học lực trung bình khá để thi trung học phổ thông phông quốc gia.nhiệt tình với công việc.
Kết thúc Chọn
Lâm Tường Vy
Mã GS: 5609
Năm sinh: 02/11/1995
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8
Các môn: Toán-Lý-Hóa
Khu vực: Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 180,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Đỗ Thị Mỹ Duyên
Mã GS: 5608
Năm sinh: 04/01/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1
Các môn: Các môn
Khu vực: Quận 9
Yêu cầu lương tối thiểu: 160,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Đỗ Thị Mỹ Duyên
Mã GS: 5607
Năm sinh: 04/01/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1
Các môn: Các môn
Khu vực: Quận 9
Yêu cầu lương tối thiểu: 160,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Đỗ Thị Mỹ Duyên
Mã GS: 5606
Năm sinh: 04/01/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1
Các môn: Các môn
Khu vực: Quận 9
Yêu cầu lương tối thiểu: 160,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Đỗ Thị Mỹ Duyên
Mã GS: 5605
Năm sinh: 04/01/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1
Các môn: Các môn
Khu vực: Quận 9
Yêu cầu lương tối thiểu: 160,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Ngọc Thanh Tâm
Mã GS: 5604
Năm sinh: 10/08/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1
Các môn: Các môn
Khu vực: Quận 9
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác: