Banner
Banner Mobile
Kết thúc Chọn
Huỳnh Thị Thu Hương
Mã GS: 1507
Năm sinh: 25/06/1998
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7
Các môn: Toán, Văn, Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Toán , Anh Văn
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Huỳnh Thị Thu Hương
Mã GS: 1506
Năm sinh: 25/06/1998
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Văn, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt, Các môn
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Mai Quang Tú
Mã GS: 1453
Năm sinh: 30/07/1997
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Bách Khoa
Chuyên ngành: Kỹ Thuật Xây Dựng
Năm TN: 2019
Nhận dạy: Lớp 4, Lớp 5, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Tân
Yêu cầu lương tối thiểu: 100,000 đồng
Thông tin khác: Có dạy kèm, nhiệt tình, vui vẻ.
Kết thúc Chọn
Phan Thị Bích Hằng
Mã GS: 1316
Năm sinh: 01/11/1996
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 125,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Phan Đăng Quới Tử
Mã GS: 1198
Năm sinh: 21/07/1997
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 150 đồng
Thông tin khác:
« 26 27 28 29 30 »