Banner
Banner Mobile
69
MS: 28
Lớp đã giao
30%
Lớp dạy: Lớp 3
Môn dạy: Tiếng Hoa
Địa chỉ: Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: giáo viên
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 23
Lớp đã giao
30%
Lớp dạy: Lớp Ngoại Ngữ
Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa chỉ: Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 8,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp (sáng/chiều)
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 15
Lớp đã giao
30%
Lớp dạy: Lớp Ngoại Ngữ
Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa chỉ: Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 14
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: Hoàng Diệu 2, P,Linh Trung, Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ (khoa av)
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
« 65 66 67 68 69 »