Banner
Banner Mobile
366
MS: 132
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH ,PHƯỜNG 27, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 131
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 2
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Lê Văn Việt, P, Hiệp Phú , Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 130
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: Phan Đăng Lưu, phường 3, Q.Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,100,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: 3,5,7 18H
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 129
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Tiếng Việt
Địa chỉ: NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, PHÚ MỸ HƯNG, Quận 7 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: THỨ 7, CN SX
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 128
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: QUANG TRUNG , PHƯỜNG HIỆP PHÚ, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: THỨ 3, 5 CN 18H
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 127
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Toán , Anh Văn
Địa chỉ: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH , PHƯỜNG 24, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp - SAU 17H
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 126
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Xa Lộ Hà Nội, P, Hiệp Phú, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp - 17H
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 125
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 7
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH , PHƯỜNG 24, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: THỨ 6, CN 13H
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 124
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Lê Văn Việt, P, Hiệp Phú Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 900,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: 2,4,6 19H
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 123
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: Phan Đình Phùng , Phường 17, Q.Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,100,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: THỨ 3, 7 DẠY SÁNG
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233