Banner
Banner Mobile
379
MS: 02
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 3
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: Điện Biên Phủ, P.21, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Thứ 3,5,7 - sắp xếp
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 01
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 1
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Thứ 2,4,6
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233