Banner
Banner Mobile
81
MS: 24
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 1
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Nguyễn Văn Đậu, P.5, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 19
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 2
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Lý Thường Kiệt , P.9, Q.Tân Bình - Hồ Chí Minh
Mức lương: 800,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Thứ 3,5 - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ (ĐHSP)
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 18
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: Lý Thường Kiệt , P.9, Q.Tân Bình - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Thứ 3,5,7-18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ (ĐHSP)
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 12
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 2
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,700,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Thứ 2,4,6 - 18h
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 10
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 3
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: Nguyễn Văn Quá, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 04
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Thứ 2,4,6 - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 03
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Thứ 3,5,7-18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 02
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 3
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: Điện Biên Phủ, P.21, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Thứ 3,5,7 - sắp xếp
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 01
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 1
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Thứ 2,4,6
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
« 77 78 79 80 81 »