Banner
Banner Mobile
79
MS: 124
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Lê Văn Việt, P, Hiệp Phú Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 900,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: 2,4,6 19H
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 120
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: PHẠM HÙNG, PHƯỜNG 4, Quận 8 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 119
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG 11, Quận 10 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 108
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 1
Môn dạy: Toán ,Tiếng Việt
Địa chỉ: Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 101
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 3
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 94
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp lá
Môn dạy: Toán ,Tiếng Việt
Địa chỉ: Xa Lộ Hà Nội, P. An phú, Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: thứ 5, 7 sắp xếp
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 93
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Lê Văn Sỹ, Phường 14 Q.Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 89
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Phan Đăng Lưu , Phường 7, Q.Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp 17h
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 84
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Phan Xích Long, Phường 7, Q.Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 83
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 2
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Phạm Thế Hiển , Phường 4, Quận 8 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: 3, 5, 7 chọn 2 buổi 19h
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
« 77 78 79 80 81 »