Banner
Banner Mobile
78
MS: 168
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, PHƯỜNG 25, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,700,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 160
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 3
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: NGUYỄN ẢNH THỦ, P, HIỆP THÀNH, Quận 12 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp DẠY 9H SÁNG
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 154
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Q.Tân Phú - Hồ Chí Minh
Mức lương: 700,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Thứ 3,5 - 9h30 sáng
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 151
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Toán ,Tiếng Việt
Địa chỉ: LÊ VĂN VIỆT, P, HIỆP PHÚ, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: THỨ 2,4 ,6 18H
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 147
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 3
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: QUỐC LỘ 22, BÀ ĐIỂM, H.Hóc Môn - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: 3,5,7 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 136
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 2
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Bùi Đình Túy, Phường 12, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 500,000 đồng/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: Thứ 7/ CN
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 133
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Phan Đăng Lưu, phường 7, Q.Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: thứ 3,5 ,7 17h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 131
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 2
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Lê Văn Việt, P, Hiệp Phú , Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 129
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Tiếng Việt
Địa chỉ: NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, PHÚ MỸ HƯNG, Quận 7 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: THỨ 7, CN SX
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 127
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Toán , Anh Văn
Địa chỉ: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH , PHƯỜNG 24, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp - SAU 17H
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
« 76 77 78 79 80 »