Banner
Banner Mobile
77
MS: 220
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 7
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: TRẦN HƯNG ĐẠO, P, NGUYỄN CƯ TRINH, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,700,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp 17h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 204
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 3
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: 3,5,7 17H
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 199
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 2
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Thứ 3,5,7- 17h
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 196
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 3
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: LÊ QUANG ĐỊNH, PHƯỜNG 14, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Thứ 2,4,6 - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 194
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Xa Lộ Hà Nội, P. AN PHÚ, Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp 17h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ (ĐHSP)
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 181
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 2
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: TRẦN HƯNG ĐẠO, P, NGUYỄN CƯ TRINH, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp 17h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 178
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: KHA VẠN CÂN, P, LINH TÂY, Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 6,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 177
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Toán ,Tiếng Việt
Địa chỉ: TRẦN QUANG KHẢI, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp 19h
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 173
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 2
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: QUỐC LỘ 13, PHƯỜNG LÁI THIÊU, Thuận An - Bình Dương
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 169
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: HÒA HƯNG, P.12, Quận 10 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Thứ 2,4,6 - 19h
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
« 75 76 77 78 79 »