Banner
Banner Mobile
152
MS: 223
Lớp đã giao
5%
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: KHA VẠN CÂN, P, LINH TÂY, Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 222
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Lý , Hóa
Địa chỉ: Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 221
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 3
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: HOÀNG HỮU NAM, P, LONG THẠNH MỸ, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ ( MIỀN NAM )
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 217
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 7
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,100,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Thứ 2,4,6 - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 216
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 6
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Điện Biên Phủ, P.21 Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Thứ 2,4,6 - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 214
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 6
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 207
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán , Anh Văn
Địa chỉ: LÊ VĂN VIỆT, P, HIỆP PHÚ, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 203
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 6
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: LŨY BÁN BÍCH, P, PHÚ THỌ HÒA, Q.Tân Phú - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: 3,4,5 DẠY 8H SÁNG
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 202
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: ÂU CƠ, PHƯỜNG TÂN SƠN NHÌ, Q.Tân Phú - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: CHỦ NHẬT SX
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 200
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 7
Môn dạy: Văn
Địa chỉ: BẠCH ĐẰNG, P24, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233