Banner
Banner Mobile
154
MS: 174
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: Lý Thường Kiệt , P.HƯỜNG 14, Quận 10 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 170
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Xa Lộ Hà Nội, P. Tân Phú, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,100,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 167
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: Lý Thường Kiệt , P.9, Q.Tân Bình - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp 17h
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 166
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 7
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: LÊ VĂN VIỆT, P, TĂNG NHƠN PHÚ A, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: 3 5 7 CN 19H
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 165
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 6
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Điện Biên Phủ, P.21 Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: 2,4,6 18H
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 164
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Toán , Hóa
Địa chỉ: KINH DƯƠNG VƯƠNG, P, AN LAC, Q.Bình Tân - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: THỨ 3, 6 19H
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 163
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: NGUYỄN ẢNH THỦ,P, HIỆP THÀNH, Quận 12 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp 19h
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 162
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Nguyễn Ảnh Thủ , P, Hiệp thành, Quận 12 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp DẠY SÁNG
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 159
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Phan Đình Phùng , Phường 17, Q.Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Mức lương: 900,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 155
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: HỒNG BÀNG, PHƯỜNG 2, Quận 6 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,700,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp - SAU 17H
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233