Banner
Banner Mobile
155
MS: 58
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Lý , Hóa
Địa chỉ: Kha Vạn Cân, P, Linh Trung, Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: thứ 2 ,4 sau 17h
Yêu cầu: giáo viên nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 48
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 6
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Nguyễn Duy Trinh, Phú Hữu, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,700,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 47
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 7
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Lã Xuân Oai, P, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,100,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: 2, 4 , 6 , 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 43
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 7
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Xa Lộ Hà Nội, P, Hiệp Phú, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,700,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp 19h
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 41
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: Thống Nhất , Phường 16, Q.Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,700,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp 17h
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 38
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 35
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: Lương Định Của, P. An Phú, Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h30
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 33
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 7
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Thạnh Xuân, P. Thạnh Xuân, Quận 12 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 26
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 6
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Bà Hom, P.14, Quận 6 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 22
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: Võ Văn Kiệt, P.10, Quận 6 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,100,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Thứ 2,4,6 - 19h
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233