Banner
Banner Mobile
156
MS: 126
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Xa Lộ Hà Nội, P, Hiệp Phú, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp - 17H
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 122
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: BẾN VĂN ĐỒN , PHƯỜNG 5, Quận 4 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: 2,4,6 19H
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 121
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: Xa Lộ Hà Nội, P, An Phú, Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: 2,4,6 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 117
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 7
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: ĐINH TIÊN HOÀNG , PHƯỜNG 3, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,700,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp - SAU 17H
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 116
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: 2, 4 , 6 , 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 115
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 7
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Lê Văn Việt, P, Hiệp Phú, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: Sắp Xếp 18H
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 113
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Lý , Hóa
Địa chỉ: Lê Văn Việt, P, Long Thạnh Mỹ, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: thứ 2, 4 18h
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 109
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, P,Hiệp Bình chánh, Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 700,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Thứ 2,4 15h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 107
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Toán , Anh Văn
Địa chỉ: Phan Đăng Lưu, phường 6, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 106
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,700,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233