Banner
Banner Mobile

Gia Sư Lớp 6, Gia Sư Quận 6

Lớp đã giao
Mã lớp: 26
Lớp dạy: Lớp 6
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: Bà Hom, P.14, Quận 6 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi