Banner
Banner Mobile

GIA SU NHAN VAN,GIA SƯ NHÂN VĂN,TRUNG TAM GIA SU,TRUNG TÂM GIA SƯ,GIA SU QUAN 4,GIA SU NHAN VAN, GIA SƯ NHÂN VĂN, TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN,GIA SU QUAN 4,GIA SƯ QUẬN 4,TRUNG TAM GIA SU,TRUNG TÂM GIA SƯ,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU,

Lớp đã giao
Mã lớp: 4236
Lớp dạy: Lớp 2
Môn dạy: Vẽ
Địa chỉ: NGUYỄN TẤT THÀNH , PHƯỜNG 18, Quận 4 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: THỨ 7, CN, SX
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi