Banner
Banner Mobile

GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN GO VAP,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN GO VAP

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 4986
Lớp dạy: Lớp 6
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: NGUYỄN ẢNH THỦ, P,TÂN CHÁNH HIỆP, Quận 12 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi