Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 1,GIA SU NHAN VAN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 4978
Lớp dạy: Lớp 11
Môn dạy: Toán , Hóa
Địa chỉ: TRẦN HƯNG ĐẠO, P, NGUYỄN CƯ TRINH, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi