Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 1-TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN-GIA SU QUAN 1-TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN-GIA SU QUAN 1-GIA SU NHAN VAN-GIA SU QUAN 1

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12471
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: MATHS = AV
Địa chỉ: TRẦN QUANG KHẢI, ĐA KAO, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 6,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi