Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 10,GIA SƯ QUẬN 10,GIA SƯ,GIA SU QUAN 10,TRUNG TAM GIA SU QUAN 10,TRUNG TAM GIA SU,GIA SU QUAN 10,GIA SU NHAN VAN QUAN 10,TRUNG TAM GIA SU,GIA SU QUAN 10,GIA SƯ QUẬN 10,TRUNG TAM GIA SU QUAN 10,GIA SU QUAN 10,TRUNG TAM GIA SU QUAN 10,

Lớp đã giao
Mã lớp: 4676
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Vẽ
Địa chỉ: LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG 10, Quận 10 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi