Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 12

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11819
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: SONG HÀNH, TRUNG MỸ TÂY, Quận 12 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SẮP XẾP - 18H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0988 839 039 - 0972 39 22 33
đồng/1 buổi