Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 2

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11722
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: XA LỘ HÀ NỘI,PHƯỜNG AN PHÚ, Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: SX - 18H
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 0972 39 22 33
đồng/1 buổi