Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 2,GIA SƯ NHÂN VĂN,GIA SU QUAN 2,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU QUAN 2,TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN,GIA SU NHAN VAN,GIA SƯ NHÂN VĂN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12112
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Văn
Địa chỉ: XA LỘ HÀ NỘI, AN PHÚ, Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,700,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SẮP XẾP 18H
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi