Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 2-GIA SƯ QUẬN 2-TRUNG TAM GIA SU-GIA SU NHAN VAN-TRUNG TAM GIA SU-GIA SU NHAN VAN-TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN-GIA SU QUAN 2-TRUNG TAM GIA SU QUAN 2

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12469
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ ĐỊNH, CÁT LÁI, Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 4,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi