Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 2,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 2,TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN,GIA SU QUAN 2,TRUNG TAM GIA SU QUAN 2,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 2

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11929
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: TOÁN = AV
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN HƯỞNG,THẢO ĐIỀN, Thành Phố Thủ Đức -
Mức lương: 4,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SX, SAU 17H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi