Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 2,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 2,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 2,TRUNG TAM GIA SU QUAN 2

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12135
Lớp dạy: Lớp 7
Môn dạy: Toán, Lý
Địa chỉ: XA LỘ HÀ NỘI, AN PHÚ, Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SẮP XẾP 18H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi