Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 4,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 4,GIA SU QUAN 4,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NAHN VAN,GIA SU QUAN 4,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU QUAN 4

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12138
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: XÓM CHIẾU, PHƯỜNG 18, Quận 4 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: THỨ 2,4,6, 18H
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi