Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 4-GIA SƯ NHÂN VĂN-TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN-GIA SU NHAN VAN-TRUNG TAM GIA SU-GIA SU NHAN VAN-GIA SU QUAN 4

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12472
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: NGUYỄN TẤT THÀNH, PHƯỜNG 12, Quận 4 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: SẮP XẾP
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi