Banner
Banner Mobile

GIA SƯ QUẬN 7,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 7,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU QUAN 7,GIA SƯ QUẬN 7,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN,TRUNG TAM GIA SU QUAN 7,GIA SU QUAN 7

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11931
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: TOÁN = AV
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ THẬP , TÂN HƯNG, Quận 7 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SX, SAU 17H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi