Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 7,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU QUAN 7,GIA SU QUAN 7,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN,GIA SU QUAN 7

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11930
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ THẬP , TÂN HƯNG, Quận 7 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: SX, SAU 17H
Yêu cầu: SINH VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi