Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 7-GIA SU NHAN VAN-TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN-GIA SU QUAN 7-TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN-GIA SU QUAN 7-GIA SU QUAN 7-GIA SU NHAN VAN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12473
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: TRẦN XUÂN SOẠN, TÂN HƯNG, Quận 7 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: SẮP XẾP
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi