Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 9

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11799
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: HOÀNG HỮU NAM, LONG THẠNH MỸ, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: SẮP XẾP - 17H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0988 839 039 - 0972 39 22 33
đồng/1 buổi