Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 9

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11726
Lớp dạy: Lớp 11
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN TĂNG, LONG THẠNH MỸ, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SX - 18H
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 090 7711224 - 0988 839 039 - 0972 39 22 33
đồng/1 buổi