Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 9-GIA SU NHAN VAN-GIA SƯ QUẬN 9-GIA SƯ NHÂN VĂN-TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN-GIA SU QUAN 9-GIA SU QUAN 9-GIA SU NHAN VAN-TRUNG TAM GIA SU-GIA SU QUAN 9

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12377
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: LÊ VĂN VIỆT, HIỆP PHÚ, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: THỨ 2,4,6, 18H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi