Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 9-GIA SƯ NHÂN VĂN-GIA SƯ QUẬN 9-GIA SƯ NHÂN VĂN-TRUNG TAM GIA SU QUAN 9-GIA SƯ NHÂN VĂN-TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 9-GIA SƯ NHÂN VĂN-GIA SU QUAN 9-GIA SU NHAN VAN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12379
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Toán ,Tiếng Việt
Địa chỉ: LIÊN PHƯỜNG, PHƯỚC LONG B, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: SẮP XẾP 18H
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi