Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 9,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU QUAN 9,GIA SU QUAN 9,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU,GIA SU,GIA SƯ NHÂN VĂN,GIA SU QUAN 9,TRUNG TAM GIA SU,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 9

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12108
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: ĐS 400, LONG THẠNH MỸ, Thành Phố Thủ Đức -
Mức lương: 4,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi